REVIURE TOFLA

Manifest per un Raiguer viu i sostenible

"Recentment hem conegut la notícia de la petició i concessió de llicència municipal de l'Ajuntament de Lloseta, i l'informe favorable de la Comissió de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears per fer una planta d'àrids per part de Cemex España en el polígon industrial de Lloseta a, com a part dels acords de reindustrialització de la zona signats pel Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme del Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Lloseta, l’IDAE i les empreses CEMEX, ACCIONA i ENAGAS, que comporta la continuïtat de l'explotació de la Pedrera de Ca’n Negret, d'on extraurà la matèria primera. Dits acords preveuen també una planta asfàltica, i una planta de producció d’hidrogen, l'energia de la qual serà generada per una planta fotovoltaica de 14 hectàrees, prevista en sòl rústic, entre altres projectes.

Les entitats i persones veinades dels municipis del Raiguer que signam aquest manifest, volem expressar el nostre rebuig a la posada en funcionament de la planta d'àrids i la continuïtat de l'explotació de la pedrera de Ca’n Negret a Alaró. Aquest projecte segueix la lògica d’un model extractivista, gens respectuós amb el medi ambient, ja que consumeix i malbarata els recursos naturals, que té repercussions negatives en la qualitat de vida de les persones que viuen al territori que els soporta, i que mantenen el poder de decisió en instàncies allunyades de les institucions que representen a la ciutadania local.

Dels vuit projectes que formen part dels “Acords per a la reindustrialització de Lloseta” signats pel Ministeri d’Indústria, el Govern de les Illes, i les empreses Cemex, Acciona i Enagás, el primer que es vol autoritzar, de manera separada dels altres, és aquesta planta d’àrids. Els efectes negatius d’aquesta indústria es deixaran notar preferentment en els pobles propers de Lloseta, Binissalem i Alaró:

1.- El funcionament de la planta d'àrids comportarà la contínua emissió de fums i de pols en suspensió nocius per a la salut, que arriben als pobles més propers de Lloseta, Alaró i Binissalem i a l’entorn, embrutant camps, edificis, carrers, mobiliari urbà, instal·lacions, fent poc saludable el passeig per a ciclistes i peatons recentment construït entre Lloseta i Binissalem. A més, suposarà l'explotació i extracció de material de la pedrera de Can Negret en el terme d'Alaró. Una activitat extractiva que causarà una destrucció i impacte ambiental i paisatgística irreversible d'una zona d'alts valors naturals, històrics i culturals, part de la Serra Tramuntana, Patrimoni de la UNESCO, per tant és el nostre deure protegir-la i no comprometre l'hàbitat de les pròximes generacions.

2- La producció prevista de trituració i classificació dels àrids serà d'unes 1.500/2000 tones o 550 m3 de roca al dia. És a dir, que cada 290 dies de producció al nivell més baix (1.500 tones/dia) haurien buidat les pedreres en 160.000 metres cúbics, que equivalen al volum de la Seu. A més, les voladures de la pedrera de Ca’n Negret generen inseguretat per al poble i un paisatge degradat, poden provocar esquerdes i danys en habitatges i altres construccions.

3- El projecte s’empara normativament en el Decret Llei 5/2018 de 21 de Desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears, que diu textualment: “El repte que es vol aconseguir és el d'una indústria neta i compromesa ambientalment, promovent tant l'eficàcia energètica com la disminució de les emissions a l'atmosfera” (Article 1). La planta d'àrids no compleix amb aquests principis de compromís ambiental, de potenciar les energies no contaminants i disminuir les emissions.

Per tot l'exposat, les entitats i les persones sotasignants,

1- Ens oposem a la instal·lació de la planta d'àrids, així com a altres projectes prevists als anomenats “Acords de reindustrialització de Lloseta”, que inclou la creació d'una planta d'asfalt, entre altres, que causaria un alt nivell de contaminació i greus conseqüències per a la qualitat de vida de les nostres poblacions així com un impacte molt negatiu i irreversible per a la Serra de Tramuntana.

2- Demanem la protecció de la Serralada de Bellveure i de l’antic predi de Tofla, inclosa la pedrera de Can Negret, i la seva inclusió en el Paratge de la Serra de Tramuntana pels seus alts valors ambientals, històrics i culturals.

3- Demanem la reconsideració dels Acords de reindustrialització de LLoseta, que estiguin basats en els acords d'emergència climàtica aprovats pels Governs Espanyol i de les Illes Balears, i que responguin a la necessitat d'anar cap a una economia socialment justa, respectuosa amb el medi ambient i centrada en el bé comú i no en el negoci d'uns pocs.

Signa el manifest

"Donem veu al poble"

Persones adherides

*darrera actualització 25/07/2020 a les 13:00

Entitats adherides

*darrera actualització 25/07/2020 a les 13:00

Més informació

Aquí anirem ampliant informació relacionada amb la plataforma i la lluita que duim a terme.

"Projecte de Reindustrialització"

Aquí trobareu els detalls que va fer públics el CAIB en relació al projecte que inclou 8 sub-projectes al Raiguer.

  • Projecte tècnic
  • Presentació projecte
  • Contacte

    Per contactar amb la plataforma podeu fer-ho a través de les xarxes socials i del correu electrònic: info@reviuretofla.com